Chinajoy 2020

    阅读全文
hayato's avatar
hayato 8月 04, 2020

cp26 day 2

    阅读全文
hayato's avatar
hayato 8月 02, 2020

cp26 day 1

    阅读全文
hayato's avatar
hayato 7月 27, 2020

厦门

...     阅读全文
hayato's avatar
hayato 7月 07, 2020

周末临港半日游

上周六去了趟滴水湖,由于起太晚了(一觉睡到十点半),计划的一日游变成了半日游 😂,匆匆起床。查了下路线,大概一个小时车程。洗漱完吃了个早饭就出发了...     阅读全文
hayato's avatar
hayato 6月 08, 2020